Stowarzyszenie Świetlica Środowiskowa Emaus

„Stowarzyszenie Świetlica Środowiskowa Emaus”
Przy Parafii Narodzenia N. M. P. w Złotoryi
KRS 0000316543

 

 

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku na działalność

Stowarzyszenia.

Nasze działania dotyczą w szczególności:

 - organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży,

 - wyjazdów, kolonii i zimowisk, w tym RekoSki we współpracy z
   O. Łukaszem Buksą OFM

 -warsztatów mających na celu rozwijanie swoich talentów
  i zdolności, w tym warsztatów muzycznych przygotowujących do
  Koncertu Uwielbienia „Pan mój i Bóg mój” w Uroczystość Bożego Ciała.

 

Przekazując swój 1% podatku wspierasz dzieci i młodzież naszego miasta.

 

 

Możesz też wesprzeć te działania wpłacając dowolną
kwotę na nr konta Stowarzyszenia Emaus:

53 8658 0009 0001 5134 2000 0010

 

 

Serdecznie Dziękujemy!!!