Rejs po jeziorze Kunickim - ministranci i schola dziecięca z parafii