REKOLEKCJE MINISTRANTÓW STARSZYCH I SZAFARZY W PIŃCZOWIE 11-13.06.2015