UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA WSPÓLNOTY APOSTOLSTWA POMOCY DUSZĄ CZYŚĆCOWYM W PARAFII