AKT ZAWIERZENIA PARAFII ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI -02.05.2021