Sakrament małżeństwa

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa:
1. Dowody osobiste mających zawrzeć związek małżeński.
2. Aktualne metryki chrztu z aktualną datą.
3. Świadectwo bierzmowania.
4. Ostatnie świadectwo z religii.
5. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i poradni rodzinnej.
6. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt zawarcia związku cywilnego w USC.
7. Narzeczeni spoza parafii winni dostarczyć licencję na udzielenie ślubu lub zgodę na spisanie protokołu poza rodzimą parafią.

 
Wymagane jest osobiste zgłoszenie się narzeczonych w kancelarii parafialnej najpóźniej
3 miesiące przed planowanym ślubem.