Tel. (76) 8787879

Ul. Chopina 1 A (plebania) | Ul. Niepodległości 8 (kościół)

Kapelan szpitala:  tel. +48 459 594 785

Msze święte:

  • Niedziele i święta: 7.30; 9.30; 11.00; 12.30;
    15.00 i 18.00
  • Dni powszednie: 6.30 i 18.00

Na świecie żyje ponad 7 miliardów ludzi, ale tylko ¼ z nich wie kim jest Jezus Chrystus. Większość nie zna piękna Ewangelii, która kryje w sobie tajemnicę życia.

Dlatego zbliżając się do rocznicy dwóchtysięcy lat od Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa chcemy z radością przeżywać wiarę i dzielić się nią z innymi. 

Wiele środowisk chrześcijańskich już teraz wybiega myślą do Jubileuszu 2033. Są wśród nich katolicy i bardzo liczni reprezentanci innych wspólnot złączonych z nami przez chrzest święty. W naszej Diecezji chcemy przybliżać się do tej daty z entuzjazmem, włączając w nasze doświadczenie wiary wszystkich napotkanych ludzi.

Zapraszamy do udziału w koncercie „JA JESTEM”, który odbędzie się 15 czerwca 2024 roku na Rynku legnickim obok Katedry. 

Podczas koncertu będziemy głosić w centralnym miejscu naszej diecezji, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do życia i jedynym źródłem nadziei.

Przyjdź i przyprowadź innych!

Ewangelizacja Legnica