Tel. (76) 8787879

Ul. Chopina 1 A (plebania) | Ul. Niepodległości 8 (kościół)

Kapelan szpitala:   tel. 459594785

Msze święte:

  • Niedziele i święta: 7.30; 9.30; 11.00; 12.30;
    15.00 i 18.00
  • Dni powszednie: 6.30 i 18.00

Ks. dr Tomasz Czernik – proboszcz

Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 r. Ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskał tytuł doktora nauk społecznych. Jest wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu – pracuje w Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych. Wykłada również katolicką naukę społeczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy.  Pełni funkcję dyrektora Ośrodka Formacji Diakonów Stałych im. św. Wawrzyńca, wcześniej kierował zespołem ds. wdrożenia diakonatu stałego w diecezji legnickiej. Ma tytuł kanonika: Expositorii Canonicalis i Rochettum et Mantolettum.

Ks. Jarosław Suchecki – wikariusz

Ks. Marek Suchecki – wikariusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diakon Wojciech Dąbrowski ( diakon stały)

Święcenia diakonatu otrzymał w roku 2021.Ukończył Studia magisterskie z teologii na Papieskim Fakultecie Teologiczny we Wrocławiu. Studia z zakresu wychowania prorodzinnego na Uniwersytecie Jana Pawła w Krakowie oraz studia podyplomowe z historii i informatyki oraz Studium Uzupełniające do Diakonatu Stałego przy Diecezjalnym Instytucie Formacyjnym w Opolu. Przez wiele lat pracował jako trener tato.net. Posługiwał w Zakładach Karnych prowadząc warsztaty dla sprawców domowej przemocy oraz ojców. Jest od 26 lat żonaty ma dwoje dorosłych dzieci. Wraz z żoną Iwoną prowadzą Stowarzyszenie „Dom na Skale” inicjując liczne przedsięwzięcia służące pogłębieniu życia chrześcijańskiego oraz pomoc małżeństwom i rodzicom. Jest na Drodze Neokatechumenalnej. Mieszka i pracuje w Wałbrzychu gdzie uczy w Liceum Ogólnokształcącym informatyki. O diakonacie stałym można przeczytać TUTAJ